dilluns, 8 de novembre de 2010

INTERSINDICAL-CSC * QUI SOM? *

La Intersindical-CSC som un sindicat nacional i de classe (agrupa treballadors/es de tots els sectors productius). La condició de nacional fa que no estigui supeditada, per tant, a cap sindicat d’obediència estatal. Per la Intersindical-CSC és bàsic que la nació catalana sigui reconeguda no només de fet, sinó també de dret, com a marc normal de relacions laborals i que aquestes (convenis, lleis, pactes laborals, formació, seguretat social...) es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador.

Practiquem un sindicalisme en el que el principi de solidaritat i acció sindical global són els eixos de la nostra activitat.

La Intersindical-CSC agrupa afiliats/des i delegats/des sindicals d'arreu del territori i de diferents sectors, obtenint especial incidència a comarques com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, La Garrotxa, El Maresme, La Selva o El Garraf, i a sectors com ensenyament, aigües, banca, metall, administració de la Generalitat, administració local, químiques, universitats, assegurances...

La Intersindical-CSC es declara com a sindicat independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model sindical alternatiu que dóna una importància transcendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l'empresa) per a que s'organitzin i tinguin plena autonomia i decisió , doncs ells són els qui millor coneixen el seu lloc de feina.

Per donar cabuda als legítims interessos particulars dels diferents col·lectius tenim les agrupacions o grups de treball que s’ocupen de forma especifica dels interessos exclusius que els afecten,  que posen en coneixement del sindicat les reivindicacions dels seus col·lectius, sempre en el si d’un sindicalisme global i solidari.

La Intersindical-CSC manté relacions d'intercanvi i de col·laboració mútua preferent amb els sindicats majoritaris bascos ELA i LAB, el gallec CIG. A nivell mundial la Intersindical-CSC forma part de la Federació Sindical Mundial.
 
VOTA INTERSINDICAL-CSC
L'ALTERNATIVA AMB COMPROMÍS

Intersindical-CSC

Intersindical-CSC
Manifestació 8 de juny